A1 en línia

Què trobaràs en el curs A1?

1. CONTINGUTS TEMÀTICS I COMUNICATIUS

 • Identificació personal. Relacions socials i personals.
 • Activitats quotidianes.
 • Serveis.

2. CONTINGUTS LINGÜÍSTICS

 • Reconeixement de l’alfabet i pronunciació.
 • Morfosintaxi.
 • Vocabulari bàsic: familia, ciutat, esports, habitatges de la casa.

Xavier Llopes Gomez

A2 en línia

Què trobaràs en el curs A2?

1. CONTINGUTS TEMÀTICS I COMUNICATIUS

 • Identificació personal i contacte social.
 • Activitats quotidianes i temps lliure.
 • Mejar i beure.
 • Salut i estat d’ànim.

2. CONTINGUTS LINGÜÍSTICS

 • Fonètica, elocució i ortografia.
 • Morfosintaxi.
 • Vocabulari bàsic: viatges, professions, menjar, clima, roba.

Xavier Llopes GomezPedro Martínez Sánchez

Recursos

Recursos per a Valencià

Pedro Martínez SánchezPau Mata Ortells